Ma - Vr: 07.00-17.30
Openingstijden
+31 (0) 418 511 555
Telefoon
info@b-cis.nl
E-mailadres

Wetgeving

Certificaten

B-CIS is gecertificeerd voor: 'mengsels van cementgebonden minerale reststoffen voor toepassing als gebonden fundering in de GWW en vergelijkbare toepassing' (Ook wel: NL-BSB BRL 9322) Deze certificering is van toepassing op Powerbase 5, Powerbase 10 en Powerbase R en is van essentieel belang in de sector waar B-CIS actief is.

Ook is B-CIS BRL 7500/7510, NEN-EN-ISO 9001 en VCA gecertificeerd. De producten hebben een constante kwaliteit en voldoen tevens aan het Besluit Bodemkwaliteit.

Toelichting wet- en regelgeving

Hierbij een korte, niet uitputtende, uiteenzetting over onduidelijkheden van de betreffende regelgeving.

Certificaathouder
Hierbij is het volgende vereist:

  • De producent moet een erkend en werkend kwaliteitsmanagementsysteem hebben (bijvoorbeeld ISO - 9001)
  • De producent moet een BRL SIKB 7500/7510 procescertificaat (grond) hebben.
  • De producent moet een BRL 9322 productcertificaat hebben.  
  • Het NL-BSB certificaat uitgegeven op basis van BRL 9322 is een erkend bewijsmiddel.

Hiermee verklaart de CI (SGS INTRON certificatie BV) dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de producent vervaardigde immobilisaten bij voortduring voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische en technische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit en regeling besluit bodemkwaliteit

Inzake immobilisatie is veel regelgeving en wetgeving van toepassing. Van groot belang is het  “Besluit bodem kwaliteit” (Bbk) en de daar op van toepassing zijnde de “Regeling bodem kwaliteit” (Rbk). Aan het Bbk zijn de van toepassing zijnde BRL’s als het ware opgehangen. Een BRL certificaat houder levert een product waarvan de kwaliteit van dit product voorafgaand aan de toepassing bekend is. Dit is een wettig bewijsmiddel. Het Bbk regelt inzake het product nog een aantal zaken. Dit zijn:

  • De kwaliteit van het product moet bekend zijn voorafgaand aan de toepassing
  • Het moet een nuttige toepassing zijn
  • Het moet functioneel zijn
  • Het product moet na gebruik terugneembaar zijn
  • Het zorgplichtbeginsel is van toepassing

Wilt u meer informatie of bij ons langskomen op kantoor?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact
bcis-footer.png
Uw basis voor een duurzame
verharding
Valeton 2
Postbus 2081
5301 LW Zaltbommel
Tel: +31 (0)418 - 511 555
E-mail: info@b-cis.nl
© Copyright 2024 B-CIS. All Rights Reserved.